- Raskt, trygt og enkelt

26.06.2017

26.06.2017

07.01.2016

 Havhesten Hesteoppdrett ANS

 

Forbindelsen mellom  FORSVARSBRUKT.NO og HAVHESTEN HESTEOPPDRETT ANS, er  at vi driver begge deler fra samme lokalitet. Noe som i enkelte perioder skaper en del «samrøre». 
Bondegården og hesteaktiviteten ligger i Brydalen i Tynset kommune. Vi driver avl og oppdrett av Islandshest. Pr. dato er det ca. 85 hester på gården.
Det kan være litt slitsomt for to mennesker å holde alle disse aktivitetene i gang samtidig, men vi har greid det så langt. Noe «snubling» har det blitt, og det har vekselvis gått ut over hesteoppdrettet og Forsvarsbrukt. Nå synes vi det er nok, og har valgt å få inn flere hender og hoder. I første rekke er det Forsvarsbrukt som nå «oppdateres» og lokaliseres utenfor gårdsdriften. Dette vil i tiden framover komme til syne både på nettet og ellers.
Havhesten Hesteoppdrett ANS har vi drevet i mange år, og det er vel etablert i markedet, selv om vi ikke er så synlige. Det ser ut som om folk finner oss lell. Vi har over år levert stabile og trygge hester både til rideskoler/turridning og private. De senere årene har hestetallet ligget i overkant av 100 dyr. Vi har redusert avlen noe, og solgt ut en del i løpet av 2012, derfor går vi inn i en «rolig» vinter med bare 85 dyr.
Hesteside er under produksjon, og hele vår virksomhet vil bli å finne på nettet, etter hvert som det skrider fram.

     
     
 

 Inne fra hestehuset - hestene bor bedre enn folket på gården !!!!