- Raskt, trygt og enkelt

23.11.2018

16.02.2018

Før du betaler er det viktig at du går gjennom følgende punkter:

  • Alle priser er oppgitt inkl. 25 % mva.

  • Org nr. 819 156 352 MVA.

  • Varen må forskuddsbetales før vi sender varen.Leveringstiden er ca 2 - 7 dager etter betaling er registrert på vår konto.

  • Etter at vi har registrert innbetalingen din vil pakken bli sendt fra oss. Vi sender deg da en sporingslink.

  • Postens satser inntil 35 kg. Varer over 35 kg, eller varer som ikke går på post blir ekspedert manuelt som gods. Frakten blir da etterfakturert.

Hva er brukt og ubrukt?

Alle varer er å betrakte som brukt. Nytt/ubrukt betyr nettopp det, ikke vært i bruk.

Varen kan ha vært lagret flyttet eller ikke ha moderne embalasje. Vårt utvalg er utstyr som er brukt og eller lagret i det militære system. Brukt materiell har slitasje i en eller annen grad. De varene vi sender ut er fullt ut funksjonelle og vi gjør vårt ytterste beste i så måte.

Med vennlig hilsen

Kundeservice

 

BETINGELSER

Uavhentede varer på postkontor
Varer som ikke blir hentet på postkontoret vil bli returnert til selger.
Skal varen framsendes påløper ny porto.
Forsvarsbrukt.no er ikke ansvarlig for utlevering av melding om ankommet leveranse på postkontor, men alle pakkeforsendelser kan spores på www.Posten.no

Forsvarsbrukt.no sender faktura pr. e-post til registrert e-post adresse, som må betales på forskudd.

Ved forsinket betaling sender vi ut førstegangs purring. Uteblir innbetalingen vil vi etter 15 dager slette din ordre. Dette kan medføre at din konto blir stengt.


Generelle vilkår for Forsvarssbrukt.no
Vennligst les gjennom våre generelle vilkår for handel hos forsvarsbrukt.no . Ved kjøp av varer, har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser.

Registrering
For å handle hos Forsvarsbrukt.no må du må registrere deg hos oss. Registreringen er gratis, og uten forpliktelser. Vi lagrer opplysningene på en sikker måte, og opplysningene vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende. Når du har lest gjennom betingelsene og har akseptert disse, vil du etter kort tid få tilgang til å kjøpe varer/legge inn bud på Forsvarsbrukt.no . Ta godt vare på passordet ditt. Det er din egen sikkerhet, slik at ikke uvedkommende skal misbruke brukernavnet ditt.

Du bestemmer selv passord og brukernavn når du registrerer deg. Forsvarsbrukt.no forbeholder seg retten til å endre / slette brukernavn som ansees for støtende eller som kan villede våre kunder. Brukernavn som inneholder firmanavn, priser eller internettsider, blir ansett av Forsvarsbrukt som ugyldig brukernavn. Det er for.eks at brukernavn som inneholder følgende : AS, www ., . no , . com osv ikke akspeteres som brukernavn,og vil bli endret / slettet. Unngå tegn som: ' *"&/()

Utlevering av personalia
Forsvarsbrukt.no er ansvarlig for alle personlige opplysninger som blir oppgitt til oss. Forsvarsbrukt.no vil under ingen omstendigheter overlate de utleverte personalia, eller andre opplysninger om kunder, til en tredjepart. Dette gjelder ikke ved mistanke om, eller mislighold på grunn av for eksempel falske bud. Du har på forespørsel rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert om deg, og til å kreve dem slettet. Kontakt i så fall forsvarsbrukt@mnett.nu

Betaling
Forsvarsbrukt.no sender faktura pr. e-post til registrert e-post adresse, som må betales på forskudd. Vi sender ikke i oppkrav.

Ved forsinket betaling sender vi ut førstgangs purring. Uteblir innbetalingen vil vi etter 15 dager slette din ordre. Dette kan medføre at din konto blir stengt.

Postoppkrav
Vi sender ikke varer i oppkrav.

Frakt og ekspedisjonsgebyr
Kunden betaler frakt i tillegg til varens pris. Fraktpris fastsettes for hvert enkelt produkt. Varer under 35 kg, blir per dags dato sendt med posten. Hentemelding får du fra ditt lokale postkontor, eller via våre nettsider. Større varer blir per dags dato sendt med fraktselskaper, og blir fakturert fra selskapene i etterkant. Porto/eksp fra kr 175,-. inntil 35 kg. Varer over 35 kg, eller varer som ikke går på post blir ekspedert manuelt som gods. Det er kjøpers ansvar og ta kontakt for å få pristilbud på godstransport når det er opplyst at dette må avtales, hvis ikke blir varene automatisk innlevert for transport hos Transportsentralen/Nordtransport. Sendinger ut over fastlandsnorge – verden forøvig betaler aktuell porto, uten noen form for gebyrer fra vår side.

Leveransevilkår
Forsvarsbrukt.no leverer varer til alle land. Leveringstiden varierer for det enkelte produkt. Dersom varen(e) ikke hentes innen 14 dager blir den returnert til Forsvarsbrukt.no . Skal varen(e) sendes på nytt blir frakt fakturert to (2) ganger opprinnelig frakt, før varen(e) sendes ut på nytt.

Vareinformasjon
Forsvarsbrukt.no gjør hele tiden sitt beste for å gi deg korrekte opplysninger. Likevel kan vi få feil informasjon fra våre leverandører. Forsvarsbrukt.no tar derfor forbehold om feilaktig produktbeskrivelse, priser eller annen informasjon som framkommer på denne internettsiden. Vi forbeholder oss retten til å endre produktsortimentet, tilgjengelighet og webpris dersom vi har mottatt feilaktig informasjon fra våre underleverandører. Videre tar Forsvarsbrukt.no forbehold om ikke innkommende varer.

Uavhentede varer på postkontor
Varer som ikke blir hentet på postkontoret vil bli returnert til selger for kjøpers regning. Returkostnader er satt til lik frakt kjøper har betalt til selger. Kjøper vil også bli belastet et gebyr tilsvarende de kostnader selger har som følge av behandling av returvarene. Dette beløpet er satt til 300,-NOK inkl mva.

Varer som ikke blir hentet kan dessverre ikke bli returnert kjøper på ny. Kjøper vil bli tilbakebetalt for leveransen etter at returkostnader og gebyr tilsvarende 300,-NOK er trukket fra.

Angrefrist
Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre varens kjøpesum. Returfrakten må forbruker påkoste, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter blant annet kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler. Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), eller heve kjøpet og få kjøpesummen tilbake.

Oppgjør og returkostnader ved bruk av angreretten

Hvis du benytter deg av angreretten skal du kun ha tilbake det du har betalt for selve varen, og varen skal sendes tilbake til selger før oppgjør finner sted. Returkostnader må kjøper dekke selv.

Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og " homeparties "). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Reklamasjon
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon).

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene, kan forbrukeren gjøre gjeldene følgende mangelsbeføyelser :

Holde kjøpesummen tilbake
Under visse forutsetninger velge mellom retting og omlevering
Kreve heving av kjøp dersom mangelen ikke er uvesentlig
Kreve erstatning

Dersom selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke produktet, har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Har du ytterligere spørsmål om angrefrist eller reklamasjoner, kan du kontakte kundeservice på e-post: salg@forsvarsbrukt.no