- Raskt, trygt og enkelt

23.11.2018

16.02.2018

     ARMMERKER

     CRESTER

     FELLES MERKER

     FERDIGHETSMERKER

     HV

     HÆREN

     KIF

     KYSTARTILLERIET

     LUFTFORSVARET

     MEDALJER/BÅND/ETC.

     SIVILFORSVARET

     SJØFORSVARET

     UN/NATO TJENESTE

     UTENLANDSKE-DIV.